رئيس سازمان زندان هاي کشور: تحقق سياست هاي دستگاه قضايي در حوزه زندان نيازمند عزم عمومي است

آيين تکريم و تجليل و معارفه مديران کل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دادگستري کل استان اصفهان، در اين مراسم که با حضور مقامات عالي قضايي، اداري، نظامي و انتظامي و نمايندگان جامعه خيران استان در تالار شهروند برگزار شد. جهانگير رئيس سازمان زندان هاي کشور مسؤوليت زندان و ارتقاي آن را تنها مربوط به دستگاه قضايي ندانست و بيان داشت: مسأله زندان و زنداني تنها مربوط به دستگاه قضايي و يا بخشي از جامعه نيست و ضروري است براي حل مشکلات در اين بخش و اجراي سياست هاي ابلاغي رهبر معظم انقلاب (مدظله) و دستورالعمل هاي رئيس قوه قضاييه و کاهش آمار و جمعيت کيفري زندان با عزمي همگاني سهم خود را ايفا کنیم.

وي افزود: اگرچه زندان به عنوان يک ضرورت براي حفظ امنيت و اجراي قانون و حل و فصل دعاوي پذيرفته شده است و ليکن نبايد به مجازات زندان به عنوان رتبه اول نگريسته شود و اين مجازات بايد به حداقل برسد.

وی قوانين در حوزه مجازات هاي مرتبط با زندان را نيازمند بازنگري دانست و خاطرنشان کرد: مجازات زندان در بسياري از جرايم تعريف و تعيين شده است و دست قضات را در راستاي کاهش جمعيت کيفري زندانها بسته و لازم است قوانين در اين حوزه بازنگري شود.

جهانگیر همچنين در بخش ديگري از سخنانش بر لزوم تناسب قرارها و تعيين جايگزين هاي حبس تأکيد و تصريح کرد: با اقدامات خوب و مؤثر در راستاي اجراي سياست ها در حوزه کاهش جمعيت کيفري زندانها در کل کشور توانسته ايم شرايطي مهيا کنيم که در مقايسه با سال گذشته قريب به 56 هزار نفر کمتر ورودي به زندان را شاهد باشيم.

جهانگير در پايان گزارشي از اقدامات در حوزه هاي زندانباني، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي و درماني در سطح کشور ارائه و ضمن تقدير از زحمات رمضان اميري با اعطاي حکم اسداله گرجي زاده را به عنوان مديرکل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان اصفهان معرفي کرد.

© طراحی و بهینه سازی گروه طراحی سیرن